Matriculacions

Formalitza la matrícula al centre educatiu

Ara cal completar el procés seguint rigorosament el calendari i els passos de la matriculació.

És important que coneguis les dates de matriculació, com i on has de formalitzar-la i què necessites per fer-ho.

Ho repassem junts, i t’ajudem en tot el que necessitis.

Molt important: si la matrícula no es fa en el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

Quan s’ha de fer la matrícula?

El període de matriculació d’educació infantil és del 14 al 18 de juny de 2021. Si no pots fer la matriculació en aquestes dates, cal que presentis un justificant el més aviat possible al mateix centre, perquè si no es considera que renuncies a la plaça i la perds.

Què necessito per fer la matrícula ?

  • Còpia del carnet de vacunacions de l’alumne o l’alumna. Si no es té el carnet de vacunacions, s’ha d’aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • És convenient contactar amb el centre on has de fer la matrícula per saber si has d’aportar alguna altra documentació o informació que necessitin per a la seva gestió interna.

    DNI ( pare / mare / tutors legals), DNI ( alumne/a si en té), llibre de família, TSI de l’alumne, foto mida carnet de l’alumne/a

Com es fa la matrícula?

  1. Contacta amb el centre educatiu www.escolamonsenyorgibert.cat per telèfon: 938760130
    on t’han assignat la plaça per concertar cita per formalitzar la matrícula dins el període establert per a la matriculació.

  2. Prepara la documentació i la informació que necessitaràs per fer la gestió.

  3. Ves al centre per formalitzar la matrícula.

DOCUMENTS REQUERITS PER A LA MATRICULACIÓ:

Dades
mèdiques

Drets
d’imatge

Carta de
compromís educatiu

Dades ús dels
serveis escolars

Autorització recollida
d’alumnes

Autorització
sortides a peu

Autorització imatge
i creacions d’alumnes

Dades contacte
alumnes