PROJECTES EDUCATIUS

Programació General Anual (PGA)

2023 – 2024

Estratègia Digital de Centre

2023

Projecte de Direcció (PdD)

2019 – 2023

Projecte de Convivència

2020

Memòria Anual

2022 – 2023

Pla d’Accció Tutorial

2020

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

2015

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

2014

Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

2012

Pla d’atenció a la diversitat

2020 – 2021

Carta de Compromís Educatiu

Pla TAC

2020 – 2021

Projecte La ràdio a l’Escola

2015 – 2016

Projecte Pla Lector de Centre

2015

Projecte d’Innovació de Música

2011 – 2015

Projecte Maletes Viatgeres

Projecte l’Hort a l’Escola

Projecte Padrins de Lectura