Presentació

L’escola és pública i catalana, arrelada a la realitat històrica, social i cultural del nostre país. Per tant,  volem promoure actituds positives envers les diverses manifestacions de la cultura catalana.
L’escola considera imprescindible fomentar i potenciar unes relacions positives d’afecte i col·laboració entre els nens i nenes, tant dins del seu grup-classe com amb la resta de companys i companyes de l’escola, tinguin l’edat que tinguin.