network-pixab

Estratègia digital

La part estratègica és com volem que acabi sent el centre i com aconseguir-ho, on volem anar?

Seguint les indicacions del document oficial de definició de l’EDC, s’ha estructurat aquesta part en 4 fases:
Diagnosi, Objectius, Planificació i seguiment, i Avaluació.

estrategia-digital

Diagnosi

Diagnosi:

Hi ha moltes formes possibles per abordar aquesta diagnosi: anàlisi dels indicadors de centre, realització d’enquestes a la comunitat escolar, entrevistes, observacions, ús de la rúbrica del pla TAC, de l’eina SELFIE, etc.

Resultats de la diagnosi:

ESCOLA

Punts febles:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

Punts forts:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

ALUMNES

Punts febles:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

Punts forts:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

MESTRES

Punts febles:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

Punts forts:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

FAMÍLIES

Punts febles:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

Punts forts:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

Objectius

Objectius:

En el document han d’aparèixer els objectius que es concreten a mitjà termini (3 o 4 anys). Després de la diagnosi hauran aparegut molts objectius. Caldrà seleccionar-los i prioritzar-los. En el document d’EDC només apareixeran aquells que el centre intentarà assolir en el termini establert.

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f

Planificació

Planificació i seguiment:

En el document també s’han d’incloure les accions detallades per tal d’assolir els objectius fixats. Per cada activitat és convenient indicar, com a mínim, la seva temporització, els responsables i els recursos necessaris.

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

Avaluació

Avaluació:

Aquesta fase s’ha de concretar en indicadors d’assoliments per cada objectiu i en indicadors de seguiment de cada activitat. També és recomanable que en el mateix document de l’EDC s’especifiqui quan es farà l’avaluació periòdica de la mateixa EDC dissenyada.

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e