La part de cultura digital són els plans, procediments, protocols, normatives, serveis i acords que el centre ja utilitza, què estem fent?

cultura-digital

Desplegament curricular
de la CD dels alumnes

Desplegament curricular de la competència digital (CD) dels alumnes:

L’assoliment de la competència digital de l’alumnat és un dels objectius principals de l’EDC. Aquest assoliment s’ha d’aconseguir de forma transversal amb la implicació de totes les matèries o àmbits. Per aquesta raó cal que el centre planifiqui el seu desplegament i la seva avaluació en els diferents nivells i cursos.

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

Descripció dels serveis

Descripció dels serveis:

Descripció dels serveis digitals que s’ofereixen a alumnes, professorat i famílies, i procediments de gestió.

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

Acolliment digital

Acolliment digital dels alumnes, docents i famílies de nova incorporació:

Planificació de la incorporació de nou alumnat al centre en temes digitals: usuaris, serveis que poden utilitzar, formació inicial, normativa d’ús, etc. / Planificació de la incorporació de nous docents en temes digitals: usuaris, serveis que pot utilitzar, disponibilitat d’ordinadors, formació metodològica, etc. / Planificació de la incorporació de les famílies en temes digitals: usuaris, serveis que pot utilitzar, formació inicial, etc.

 • Acolliment alumnes.
  • a
  • b
  • c
 • Acolliment mestres.
  • a
  • b
  • c
 • Acolliment famílies.
  • a
  • b
  • c

Comunicacions amb la comunitat educativa

Comunicacions amb la comunitat educativa:

Disseny de la comunicació digital famílies-centre (tutors, professorat, direcció…),  alumnat-professorat i entre el mateix professorat.

 • a
 • b
 • c
 • d

Portals web i xarxes socials

Portals web i xarxes socials:

Organització del manteniment de la informació dels portals i de les xarxes socials del centre.

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e

Procediments i acords

Procediments i acords:

Altres procediments o acords que el centre hagi definit respecte a l’estratègia digital: ús de mòbils al centre, ús de l’EVA, revisió i utilització d’aplicacions al núvol, etc.

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e