monitor-pixab

Estratègia digital de Centre (EDC)

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en el nostre centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

estrategia-digital-centre
1-que-es-lEDC
1
2_que-es-la-cultura-digital-dun-centre
2
3-fases-de-lEDC
3
4-comissio-EDC
4
5-eines-per-lEDC
5